Rikere og renere - ny industri for velferdsstaten

Rapport3-2018

En sterk industrisektor er nødvendig for å opprettholde velferden over tid, og for at Norge skal utvikle ny kompetanse og nye teknologiske løsninger. En framtidsrettet industripolitikk legger til rette for bærekraftig, klimavennlig industriproduksjon i Norge. Rapporten gir bakgrunnskunnskap for en framtidsrettet industripolitikk.

Les mer om følgende emner: