Varer og verdiskaping i Innlandet – dagens status og nye satsingsområder

Rapport2-2023

Rapporten tar for seg vareproduksjon i Innlandet basert på jord- og skogbruk, samt energiproduksjon. Fylket har et vareproduserende næringsliv med basis i jord- og skogbrukets verdikjeder, samt en god industribase basert på lettmetall, industrikompetanse og sterk humankapital med utgangspunkt i forsvarsindustrien på Raufoss. I rapporten har vi sett på mulige tiltak for å utvikle fylket i bioøkonomien med basis i jord og skogbruk.