KSL – et verdipapir for bonden

Rapport6-2019

Rapporten omhandler KSL (Kvalitetssystem i Landbruket), et system som dokumenterer kvaliteten på mat produsert i Norge. Å produsere trygg mat til forbruker er viktig, og KSL er et viktig fellestiltak for landbrukets primærproduksjon. KSL er et kvalitets- og dokumentasjonssystem, hvor standarden bygger på lover og forskrifter, samt andre krav fra næringen selv. KSL er et formalisert samarbeid mellom næringen og myndighetene, og er anerkjent av Mattilsynet, Arbeidstilsynet og industrien.