Avgifter innen landbruk og samvirkebasert næringsmiddelindustri

Rapport1-2006

I forbindelse med statsbudsjettet for 2004 ble det innført en ny modell for innkreving av gebyrer og avgifter i matforvaltningen. Følgende rapport søker først å kartlegge hvilke avgifter som innbetales av landbruk og samvirkebasert næringsmiddelindustri, for deretter å gi et anslag på hvor store beløp det ble innbetalt i 2005.