Flaskehalser i grøntproduksjonen i Nord-Norge

Rapport4–2022

Grøntproduksjonen i Nord-Norge har gått tilbake over de siste tiårene. Denne rapporten beskriver utviklingen, dagens situasjon, og foreslår tiltak til hva som kan gjøres for å snu utviklingen. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Nordnorsk Landbruksråd og finansiert av statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark.