Framtidig behov for landbruksakademikere

Rapport6-2009

Rapporten gir en oversikt over tilbud og etterspørsel etter landbruksakademikere framover. Den viser at det i løpet av de neste årene vil bli et kraftig underskudd av landbruks­akademikere i Norge. De spurte institusjoner, organisasjoner og bedrifter sier at det er relativt få som rekrutteres til utdanningen i dag og de ansatte har en høy gjennomsnittsalder. Det betyr at det vil oppstå rekrutteringsproblemer på sikt.