Verdiskapning i landbasert matvareproduksjon

Notat2-2009

Notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon fordelt på fylker. Notatet viser at matvareindustrien er den nest største industrien i Norge, med sine 11 prosent av verdiskapningen i industrien her til lands. Notatet viser at matproduksjonen er en svært viktig distriktsnæring. Næringsmiddelindustrien er den største industrigrenen i Oslo når man ser bort fra grafisk industri.