Integrering i grønn sektor

Notat2-2017

Notatet belyser arbeidsbehovet fra jord til bord, og antall sysselsatte og kompetansebehov i de ulike leddene i verdikjeden for mat, hvilke utdanningsløp som kan være relevante og noen eksempler på tiltak som gjøres i dag for å øke rekrutteringen til landbruket.