Den synlige hånd - USAs landbrukspolitikk

Rapport1-2016

Norske beslutningstakere viser ofte til USA i politiske spørsmål, og da fremeheves USA som et land hvor myndighetene blander seg lite inn i landbruket som næringsvirksomhet. USA er også nest største aktør på verdensmarkedet for landbruksprodukter, og de er i forhandlinger med EU om et bilateralt handels- og investeringssamarbeid (TTIP). En avtale som vil få betydning for Norge dersom den blir vedtatt. Det er skrevet lite om USAs landbrukspolitikk etter år 2000. Derfor vil vi i denne rapporten gi et lite innblikk i nettopp dette landets landbrukspolitikk.