Transport i landbruket. Fylkesveier like viktige som stamveier.

Notat2-2014

I dette notatet kan du lese om transport i landbruket, og behovet for oppgradering av det kommunale og fylkeskommunale veinettet. Dette notatet er en sammenstilling og systematisering av tilgjengelig informasjon om veinettet i Norge, og det inneholder forslag til utbedringer av flaskehalser og veistrekninger samt anslag på gevinst som følge av forbedringer.