Framtidas landbruksakademikere - flere, grønnere og mer klimatilpassede

Rapport4-2013

AgriAnalyse AS har utført en spørreundersøkelse blant et håndplukket utvalg landbruksvirksomheter hvor de har svart på hvor mange landbruksakademikere de trenger, og hvilken kompetanse disse bør ha. Dette er satt opp mot hvor mange kandidater som utdannes og hvilken kompetanse disse kandidatene har.