EUs strukturpolitikk

Notat2-2006
Skrevet av:
, Astrid Øversveen

Utgangspunktet for notatet er å få fram hovedtrekkene i strukturpolitikken som EU legger til grunn. EUs strukturpolitikk går gjennom stadig nye reformer eller mindre omlegginger. Særlig har dette politikkområdet fått et økt fokus gjennom re-vitaliseringen av Lisboastrategien, med mål om å gjøre EU til verdens mest effektive og konkurransedyktige økonomi innen 2010. Med Lisboastrategien som utgangspunkt, går notatet gjennom målene og virkemiddelbruken til Unionen innen ulike sektorer som skattepolitikk, transport, IKT, tjenestesektoren med flere.