USAs landbrukspolitikk

Rapport1-2023

USA er en stor produsent og eksportør av jordbruksvarer, og endringer i USAs jordbrukspolitikk får konsekvenser for mennesker langt utenfor USAs grenser. USAs gjeldende landbrukslov (Farm Bill 2018–2023) har i all hovedsak som formål å sikre alle innbyggerne i USA tilgang på nok og næringsrik mat (SNAP), utvikle lokalsamfunnene og sikre bondens inntekt. Gjeldende Farm Bill utløper i 2023, og arbeidet med en ny lov er satt i gang. Biden-administrasjonen har vedtatt at klimapolitikken skal overordnes all annen politikk, og for landbruket betyr det både tiltak for å tilpasse seg klimaendringene og tiltak for kutt i klimagassutslipp.