Kraftintensiv industri - viktige bedrifter i den grønne omstillingen

Notat2-2023

Notatet er skrevet på oppdrag for Treforedlingsindustriens Bransjeforening, med bakgrunn i diskusjonen om CO2-kompensasjon og ordningens framtidige utforming.