Norges kornkammer under press - verdiskaping Oslo og Akershus

Rapport7-2013

Rapporten omhandler hvordan verdiskaping i jordbruk og skogbruk samt næringsmiddel- og skogindustri i Oslo og Akershus utvikler seg i en situasjon hvor petroleums- og eiendomssektoren tar stadig større andel av produksjonsressursene i Norge.