Fjørfenæringen i Norge - husdyrholdets vekstnæring

Rapport4-2020

Fjørfesektoren er en viktig del av norsk jordbruk som produsent av fjørfekjøtt og egg, og som foredler av norsk korn. Den skaper en omfattende verdikjede fra jord via næringsmiddelindustrien til bord. Helheten i denne sektoren er ikke dokumentert før nå med en egen sektorrapport som viser verdikjedens omfang, investeringer og risiko, miljø- og klimaavtrykk, dyrevelferd og økonomi, samt utvikling i markedet.