Bioøkonomien - strategier i USA og EU

Rapport 4-2017

USA har i sin bioøkonomistrategi som mål at bioøkonomien skal gjøre USA selvforsynt på fornybar energi, generere økonomisk vekst, og imøtekomme sosiale behov som sysselsetting og bedre helse og velferd for befolkningen. For å nå disse målene har de føderale myndighetene blant annet satt som mål at USA skal produsere 1 milliard tonn fornybar tørr biomasse, etablert en frivillig merkeordning ”BioPreferred” og inngått et forskningssamarbeid ”farm to fly”.