Oljen som inspirasjon for bioøkonomien

Rapport4-2015
Skrevet av:
, Jørgen K. Knudsen, Kari Dalen, Marte Qvenild.
Rapporter og notater

I denne rapporten søker vi å beskrive hva man kan lære av Norges handlinger knyttet til oppbygging av petroleumssektoren for å etablere bioøkonomien som næring knyttet til fossilfri energi. Den gangen kraftsamlet regjeringen ved hjelp av lover, kapital, kunnskap, teknologiutvikling, infrastruktur og mye mer, om utnytting av olje som ressurs. Målet var å skape økt velferd og arbeidsplasser i Norge.