«Korn og konjunktur 2019» er den femte rapporten i rekken som tar for seg utviklingen av kornproduksjonen nasjonalt og internasjonalt.