Mangel på norskprodusert øko-melk?

Rapport2-2022

Økologisk landbruk har de siste årene hatt en negativ utvikling i Norge. Flere økologiske bønder har gitt seg enn det har kommet til nye. Samtidig har det vært en økning i omsetningen av økologiske matvarer de siste årene. De økologiske melkebøndene er like effektive som konvensjonelle melkebønder, men økologiske melkebønder har større risiko i produksjonen enn konvensjonelle melkebønder. Det er krevende i oppstartsperioden, før bonden får solgt melka som økologisk, samtidig som tilskudd til omlegging har gått markant ned. Det er også utfordringer knyttet til avlingssvikt. Økt omleggingstilskudd og et grovfôrtilskudd, kan bidra til at flere bønder vil drive økologisk melkeproduksjon.

Les mer om følgende emner: