Er TTIP løsningen på krisen?

Notat2-2015
Rapporter og notater

TTIP-partnerskapet er mer enn en vanlig handelsavtale. TTIP handler også om investeringer og om felles produktregler og godkjenningsordninger for vare- og tjenestestandarder. Med hensyn til tredjelands muligheter til å knytte seg til partnerne, har EU uttalt at tredjeland må godta premissene som EU og USA blir enige om. Hva kan det bety for Norge?