Valdres-landbruket

Rapport6-2012

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Valdres Natur- og Kulturpark. Rapporten er en del av et forprosjekt som skal bidra til å fornye jordbruket i Valdres. Vi har bl.a. sett på muligheter for osteproduksjon og stølsdrift for å motivere til økt bruk av lokale ressurser. På spørsmål om hvorfor de driver med stølsdrift, svarer 27 prosent at det dekker et ekstra grovfôrbehov. De svarer at fortsatt stølstilskudd er en viktig faktor for at de skal fortsette på stølen.