Landbruket og forvaltningsreformen - Endrede behov og nye muligheter

Rapport4-2006
Skrevet av:
, Åge Klepp

I rapporten beskrives forvaltningen av landbruket slik den er i dag, og hvilke problemer som er knyttet til dette. Videre beskrives EUs regionalisering av landbrukspolitikken. Det foretas en gjennomgang av de økonomiske virkemidlene i landbrukspolitikken.