2012 Korn og klima

Rapport1-2012
Skrevet av:

Kornhøsten 2011 var den dårligste siden 1994. Den viktigste enkeltårsaken var de store nedbørsmengdene både sommeren og utover høsten, spesielt på Østlandet. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant kornprodusenter, og det søkes å belyse om det er forskjeller mellom grupper av produsenter i hvor store tap de har hatt etter hvordan de legger opp produksjonen på gården. Rapporten er skrevet på oppdrag for Norske Felleskjøp, Norges Bondelag, Felleskjøpet Agri og Yara