Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket

Rapport3-2012
Skrevet av:

Rapporten er en gjennomgang av erfaringene med Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket. Det søkes i rapporten å gi svar på hvilke typer tiltak som er spesielt egnet til å nå hovedmålsettingen med ordningen, nemlig å øke kompetansenivået blant utøverne av landbruksyrket. En rekke intervjuer er gjennomført både med tilbydere og etterspørrere etter kompetanseutviklingstiltak, samt representanter for avtalepartene og Matmerk, som forvalter ordningen. Evalueringen er gjennomført på forespørsel fra Matmerk.