Melk og meieri i Finland

Rapport2-2011
Skrevet av:

Finland har fastlands-EUs høyeste melkepris, og samtidig mottar de finske melkeprodusentene langt mer i subsidier enn de fleste andre produsentene i EU. Denne rapporten ser på hva som er årsaken til at dette er mulig når Finland både er en del av Det indre markedet og Den felles landbrukspolitikken. Samtidig er EUs landbrukspolitikk i endring. EU vil avvikle melkekvotesystemet i 2015, og hvordan dette vil påvirke den finske melkeproduksjonen framover drøftes også. Dette er temaene for denne rapporten.