Utviklingen av jordbruket i Troms

Rapport4-2016
Skrevet av:

Reduksjonen i antall gårdsbruk og jordbruksareal har vært spesielt stor i Troms de siste ti årene. I denne rapporten ser vi nærmere på hva som kan være årsaken til dette. Lange avstander og vanskelig topografi spiller en stor rolle. Den spesielle eiendomsstrukturen bidrar til å vanskeliggjøre ytterligere. Rapporten sammenligner melkeprodusenter i de tre nordligste fylkene, og viser at bonden i Troms driver mer ekstensivt, er senere ute med å investere i nye driftsbygninger, produserer mindre volum og tjener mindre. Videre ses det på avstander mellom eiendommene og begrensninger som disse legger på videre drift. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Innovasjon Norge i Troms og Troms Bondelag.