Sveitsisk melkepolitikk

Rapport2-2007
Skrevet av:
, Åge Klepp

Rapporten Sveitsisk melkepolitikk tar for seg endringene Sveits har gjort i landbruks- og melkepolitikken de siste årene, og da med hovedfokuset på det sveitserne har gjort innen melkesektoren. Sveits har blant annet besluttet å avvikle kvoteordningen for melk, og dette en av flere markante endringer som blir beskrevet i rapporten. Rapporten er skrevet på oppdrag fra TINE BA.