Retur av plast i landbruket

Notat3-2013
Skrevet av:

Plastemballasje brukt i landbruksproduksjonen er ikke nødvendigvis et avfallsproblem, det er også en ressurs som kan brukes til gjenvinning. Det er etablert en frivillig returordning som finansieres av avgift på plasten. Dette notatet gir resultatene fra en spørreundersøkelse blant gårdbrukere om hvordan de behandler plasten de har brukt i produksjonen. To tredjedeler av alle gårdbrukere oppgir at de leverer minst nitti prosent av plastavfallet. Det er likevel fortsatt et problem at for mange oppgir at de brenner plast. Blant annet informasjon om ordningen, servicegraden på mottaket og nærhet til returpunktet er forhold som peker seg ut som forklarer i hvilken grad man returnerer plasten.