De nasjonale energi og klimaplanene i EU

Rapport6-2023

I denne rapporten presenterer vi det overordnede arbeidet til EU, og de nasjonale planene slik de er utformet i de fem EU-landene Sverige, Danmark, Tyskland, Irland og Spania. Kapitlene behandler planene for de fem landene i sin helhet, det vil si alle sektorer, men det er hovedvekt på innsatsen som gjøres for å redusere klimagassutslippene fra jordbruket.