Evaluering av BU-ordningen i Valdres og Nord-Gudbrandsdal

Rapport5-2007
Skrevet av:

valueringen tar for seg prøveordningen med lokal forvaltning av BU-midler i Valdres og Nord-Gudbrandsdal.