Selvforsyning av mat og arealbruk

Rapport5-2015
Rapporter og notater

Denne rapporten ser på Norges matsikkerhet med fokus på egen produksjon og vår arealbruk. I et langsiktig perspektiv er det forvaltningen av vårt produksjonsapparat og vårt produksjonsgrunnlag, det vil si matjorda, som avgjør vår matsikkerhet. Som bakgrunn går vi gjennom hvordan Norge er blitt forsynt med korn i et historisk perspektiv, og hvordan situasjonen er i dag. I rapporten viser vi hvordan jordvernet har måttet vike for andre formål, og det ses spesielt på situasjonen i Vestfold. Vestfold har noe av den beste matjorda i Norge, og verdien av matjord drøftes.