Evaluering av markedstjenester for lokalmatprodusenter

Notat1-2014
Skrevet av:

Prosjektet er del av Utviklingsprogrammet for matspesialiteter fra landbruket, eller Matprogrammet. Innovasjon Norge er ansvarlig for hoveddelen av utviklingsprogrammet, mens Matmerk er ansvarlig for gjennomføringen innenfor den delen av programmet som dreier seg om å dekke produsentenes kompetansebehov for å få produktene ut i markedet. Hovedmålsettingen med evalueringen er å finne ut hvordan prosjektet «markedstjenester for lokalmatprodusenter» fungerer overfor brukergruppen. Prosjektet består av to hovedaktiviteter; besøksordning og kursvirksomhet. Notatet tar for seg hvordan «markedstjenester» treffer målgruppen, hvilken nytteverdi den har for dem, og om det kan gjøres tiltak for å bedre tilbudet.