Avvikling av melkekvoter i Sveits

Notat1-2010
Skrevet av:

Notatet beskriver utviklingen i melkeproduksjon ett år etter at melkekvotene ble avskaffet i Sveits. Samtidig er Sveits eksponert for økt konkurranse gjennom Osteavtalen med EU, som innebærer full frihandel i et marked som står for 70 prosent av landets produksjon av melk. Dereguleringen har medført behov for nye mekanismer for å tilstrebe balanse i markedet.