Korn og konjunktur 2016 - Gode avlinger globalt og nasjonalt

Rapport5-2016
Skrevet av:

I denne rapporten kan du lese om den globale kornsituasjonen og den norske kornhøsten 2015, med omtale av produksjon, forbruk, handel og prisutvikling på internasjonale markeder. «Korn og konjunktur 2016» er tredje rapport i rekken som tar for seg utviklingen av kornproduksjonene nasjonalt og internasjonalt. Vi tror det er viktig med en årlig oversikt over norsk produksjon og forsyningssituasjon for korn, som historisk sett har vist seg krevende for Norge med jevne mellomrom. Skrevet på oppdrag for Norske Felleskjøp.