Klima, miljø og jordbruk - Hva gjør EU?

Rapport7-2020
Skrevet av:

Kanskje det aller viktigste problemet verden står overfor, er hvordan vi kan begrense temperaturøkningen i verden i årene som kommer. I denne rapporten kan du lese om klimaarbeidet som føres både i Norge og EU. EUs planer for en ny landbrukspolitikk som vektlegger klima og miljø i sterkere grad enn før, blir også presentert. Rapporten er ført i pennen av Vilde Haarsaker og Hanne Eldby, og finansiert over internasjonale midler fra Norsk Landbrukssamvirke.

Les mer om følgende emner: