Politikerundersøkelsen 2017

Rapport10-2017
Skrevet av:

Denne rapporten viser resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført blant kandidater til stortingsvalget 2017. Kandidatene har svart på spørsmål om landbrukspolitikk, rammebetingelser for næringsmiddelindustrien og om handelspolitikk.