Eksportsatsing i norsk jordbruk?

Rapport1-2019
Skrevet av:
, Bjørn Eidem

Bjørn Eidem ved Ruralis utredning og Hanne Eldby ved AgriAnalyse har skrevet en rapport som drøfter mulighetene for eksport av norske jordbruksprodukter. Det er også sett nærmere på hvilke erfaringer Sveits og Sverige har gjort med hensyn til landbruksvareeksport. Rapporten er skrevet på oppdrag av Norges Bondelag.

Les mer om følgende emner: