Politikerundersøkelsen 2005

Rapport4-2005
Skrevet av:
, Åge Klepp

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse av listekandidatene til de syv største partiene på Stortinget. Undersøkelsen ble gjennomført av Norsk Respons AS i perioden mai/juni 2005.