Nye bønder

Rapport5-2010
Skrevet av:
, Erlend Nyhammer

I denne rapporten presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse blant gårdbrukere som har overtatt gårdsbruk de siste fem årene. Dette er hovedrapporten fra prosjektet Nye bønder som er gjennomført på Landbrukets Utredningskontor i 2009 og 2010. Rapporten tar for seg de valg de nye gårdbrukerne har foretatt etter at de tok over gårdsbruket og planer framover for produksjon og investeringer.