Den nye melkebonden

Rapport3-2010
Skrevet av:

I denne rapporten presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse blant melkeprodusenter som har overtatt gårdsbruk de siste fem årene. Produsentene skulle ikke være eldre enn 40 år på tidspunktet de tok over. Undersøkelsen er gjennomført som en del av prosjektet ”Nye bønder” som er gjennomført på Landbrukets Utredningskontor i 2009.