Melk og meieri i Sverige

Rapport2-2012
Skrevet av:

De svenske melkebrukene er store i europeisk sammenheng, og nedleggingstakten er økende. Samtidig er konkurransen sterk mellom meieriaktørene, og de siste årene har flere store meieriselskaper blitt fusjonert eller kjøpt opp. Den sterke konsentrasjonen har likevel ikke ført til økt lønnsomhet eller optimisme i næringen. Rapporten, som er skrevet av Hanne Eldby, på Landbrukets Utredningskontor, tar for seg hvordan EUs landbrukspolitikk har påvirket den svenske melkeproduksjonen, og hvordan det svenske meierimarkedet har utviklet seg fra å ha et stort antall svenskeide selskaper, til at 87 prosent av den svenske melkeproduksjonen i 2012 i realiteten leveres til selskaper som enten er helt eid av interesser i andre land, eller hvor flertallet i organer hvor beslutninger tas er ikke-svenske. Rapporten er skrevet på oppdrag av Tine.