Det handler om volum - Utfordringer og flaskehalser i verdikjeden i anskaffelse av økologisk mat i Viken fylkeskommune

Rapport4-2024

Viken fylkeskommune har et mål om 30 prosent økologiske innkjøp i sine fylkeskommunale kantiner. Dette er vedtatt i Strategi for helsefremmende skoler fra 2020. Denne undersøkelsen tar utgangspunkt i erfaringene skolekantiner og fylkeshuskantiner i Viken har med å prioritere innkjøp av økologisk mat.