Korn og konjunktur 2015

Rapport1-2015
Skrevet av:
Rapporter og notater

I denne rapporten kan du lese om den globale kornsituasjonen og den norske kornhøsten 2014, med omtale av produksjon, forbruk, handel og prisutvikling på internasjonale markeder. Rapporten i år ser også på hvilke klimatiske utfordringer verden står overfor resten av dette århundret, og det gjøres en gjennomgang av de siste rapportene som er levert av FNs klimapanel.