Canadisk melkepolitikk

Rapport2-2008
Skrevet av:
, Åge Klepp

Rapporten tar for seg Canadas landbrukspolitikk generelt og melkepolitikken spesielt. I rapporten beskrives det canadiske systemet for melk, samt hvilke handelsmessige problemstillinger og løsninger som har fulgt av dette. Rapporten er skrevet på oppdrag for TINE.