Norsk jordbruk - Redusert arealbruk og fallende produksjon

Rapport8-2014
Skrevet av:

Rapporten omhandler strukturen i norsk jordbruk, og utviklingen fra 2003 til 2013. Vi ser på utviklingen i fylkene, og viser ulik utvikling innad i fylkene på kommunenivå. Rapporten inneholder også framskrivninger av utvalgte produksjonsretninger mot 2033.