Politikerundersøkelsen 2013

Rapport6-2013
Skrevet av:

Denne rapporten viser resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført blant kandidater til stortingsvalget 2013. Kandidatene har svart på spørsmål om landbrukspolitikk, rammebetingelser for næringsmiddelindustrien og om handelspolitikk.