Utviklingen i jordbruket i Finnmark

Rapport7-2018
Skrevet av:

Rapporten tar for seg utviklingstrekk i jordbruket i Finnmark. Det er viktig å få en jevnere geografisk spredning av produksjonen innad i fylket, slik at ressursene kan utnyttes bedre i de delene av fylket der det ikke er press på jorda. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark og Finnmark fylkeskommune.