Stort volum, usikker inntjening. Gjeld og jordbruk i Danmark

Rapport3-2019
Skrevet av:
, Gyda Gaarder Tøraasen

Rapporten tar for seg utviklingen i dansk jordbruk på primærleddet, den økonomiske situasjonen til dansk jordbruk og konsekvenser for bankene og samfunnet av gjeldskrisen. Rapporten ser også på omfanget av eksporten fra dansk jordbruk.