Vikens kornproduksjon - Når vi målet?

Notat2-2012

Norsk kornproduksjon er kjernen i dagens norske landbruksmodell. Notatet tar for seg dagens situasjon og framskriver dagens trender og hvilke utfordringer dette gir.